Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2014

damajaa
15:58
Patrzeliśmy na siebie trochę zbyt długo,żebyśmy byli 'tylko przyjaciółmi'.
— znalezione
Reposted fromweightless weightless viaxannabelle xannabelle
damajaa
15:58

Zawsze pragnęłam znalezienia kogoś, kto będzie ze mną, bez względu na to, jak trudno jest ze mną być. Zawsze.


— a jest bardzo trudno.
damajaa
15:58
1978 043b
shiiiiiiiiiiiiiiit
damajaa
15:43
Chyba to sprawił wrzesień, że prawie nic już nie czuję.
Słucham, jak teraz upał zamiera, ciszą pulsuje. Pewno ci dobrze gdzieś o tej porze, pewnie przyjemnie. A wokolutko - pejzaż bez smutku- pejzaż beze mnie. Noce i dni o których nie wiesz, jesień i pejzaż bez Ciebie.
— Przybora
Reposted from21gramow 21gramow viaxannabelle xannabelle
damajaa
15:15
3060 70c0
Reposted fromtimetolove timetolove viaxannabelle xannabelle
damajaa
14:55
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viaxannabelle xannabelle
damajaa
14:55
Czy to nie przyjemne mieć kogoś, kto tęskni i chodzi, i czeka, i czeka?
— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków
damajaa
14:55
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak
damajaa
14:53
2681 b3ce
Reposted fromlaluna laluna viadestienne destienne

September 22 2014

damajaa
17:08
1064 c403
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
damajaa
17:07
3299 bddc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
damajaa
17:05
5860 7dc2
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
damajaa
17:05
5289 aaf3
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
damajaa
17:03
8042 9bb7 500
Reposted frommissmaya missmaya viaseeyousoon seeyousoon
damajaa
16:58
Reposted frombluuu bluuu vianiskowo niskowo
damajaa
16:57
Od samego początku ostrzegałam, że jestem spierdolona.
— 2:06 22.08.14r.
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj vianiskowo niskowo
damajaa
16:49
9304 f203 500
damajaa
16:20
8104 ceaf
Reposted fromDoopamina Doopamina viadotkliwie dotkliwie
damajaa
16:19
Tymczasem ten kolega, żegnając się ze mną, powiedział: 
- "Sławka", pocałuj mnie. Pocałuj mnie na pożegnanie.
A ja, głupia, żachnęłam się: 
- No coś ty!!! Odmówiłam stanowczo. Potem, gdy spotkałam go na Starówce, nie był już za bardzo skory do rozmowy ze mną. Wkrótce zginął. Do tej pory wyrzucam sobie, że go wtedy nie pocałowałam.
— Anna Herbich, 'Dziewczyny z Powstania'

September 20 2014

damajaa
13:55
4025 a703
Reposted frompensieve pensieve viadotkliwie dotkliwie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl